Polityka
prywatności

Ochrona danych osobowym w serwisie internetowym CNCgroup

RODO | PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług naszej strony www.cncgroup.pl zwanej dalej Serwisem.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego w szczególności (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iw Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw ww sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Skąd mamy Twoje dane

• Otrzymaliśmy Twoje dane podczas składania zapytania lub zamówienia poprzez formularz na naszej stronie lub bezpośrednio na nasze e-maile w domenie cncgroup.pl.  Dane te mogą zawierać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu, e-mil, NIP, REGON, stronie internetową. 

• Bezpośrednio i/lub

• Ze źródeł publicznie dostępnych tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stron internetowych, publicznych profili na portalach internetowych i/lub

• Firm/agencji zewnętrznych, które na podstawie zawartych z nami umów przekazały nam Pani/Pana dane.

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach lub bezpośrednio na nasze e-maile informacje

Dane są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi:
• kontaktu informacyjnego,
• realizacji zamówień,
• wystawiania dokumentów związanych z transakcjami (dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacje transakcji),
• przesyłania naszych ofert promocyjnych,
• informacji o naszych nowościach,
• pobrania dokumentu,
b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.

Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pobrania materiału. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: • Internet Explorer • Chrome • Safari • Firefox • Opera oraz urządzeniach przenośnych: • Android • Safari • Windows Phone • Blackberry.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej cncgroup.pl.

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych

W ramach naszej struktury odbiorcą Twoich danych mogą być jedynie nasi pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Grzegorza Mury.

5. Czy Twoje dane będą przekazywane innym podmiotom lub osobom?

Dane osobowe pozostawione w serwisie lub przekazane za pomocą e-maila nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Do danych przekazanych poprzez naszą stronę lub e-mail przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
• dostępu do danych,
• sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo sprzeciwu,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@cncgroup.pl

7. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Zgodę na przetwarzane Twoich danych możesz wycofać w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

8. Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z Twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

9. Odnośniki do innych stron

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis cncgroup.pl.

 

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

10. Administrator strony cncgroup.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

CNCgroup.pl
biuro@cncgroup.pl

CNCgroup.pl
44-240 Żory
Warszowicka 8
NIP: 6511715499
REGON: 243315824

logo cncgroup

ADRES

CNCgroup.pl
44-240 Żory
Warszowicka 8